2020 - Július

Jelenleg olvasott magazin 2020 - Július Előző magazinok megtekintése


Kezdőlap /

Saját fejlesztésű számlázónk is felhő alapon működik, tehát hely és eszköz független. Elsősorban olyan cégeknek javasoljuk, akik még a hagyományos papír alapú számlatömböt használják, vagy más „ingyenes” programmal próbálták eddig megoldani a számlázási kötelezettségüket.

Minden jogszabályi feltételnek megfelel, illetve a könyvelők igényei alapján lett készítve. A fejlesztés során szoros együttműködésben dolgoztunk a Magyar Könyvelők Országos Egyesületével (MKOE), így a rendszer kifejezetten szakmai szempontok- és az egyszerű használhatóság elvei szerint lett kialakítva.

A számlázó kommunikál a NAV rendszerével, ezért az automatikusan beküldött számlák feldolgozottságáról is tájékoztatja a használóját.

Amennyiben olyan vállalkozástól kap számlát a cég, amelyik szintén használja a Vállalkozás Vezérlő Számlázóját, akkor a saját rendszerében a bejövő számlák között automatikusan látni fogja a kiállított bizonylatokat.

A számlázó kezeli a bejövő számlákat, tud díjbekérőt küldeni és a pénzügyeket e-mail alapon után követni. Lehet házi pénztárat vezetni benne és van eladás modulja a boltosok részére.

Könyvelői előnyök

A egy meghívást követően becsatlakozhat a cég könyvelője, aki szintén tételesen láthatja mi történik a cégben!

Természetesen a könyvelő programokba egy mozdulattal átemelheti a könyvelni kívánt számla tételeket, valamint az összes ügyfelét egy felületen tudja kezelni. Ennek az előnye, hogy a könyvelt cégek szabványos keretek között szolgáltatják az adatokat, illetve a könyvelőnek nem kell rendszerről-rendszerre lépni a munkája során. Ez rengeteg hiba lehetőségétől kíméli meg a könyvelőt és nem utolsó sorban rengeteg idejét takarítja meg.

2020-10-20 07:52:01
Szép Roland

Vevőszerzés, vállalatirányítás, számlázás, kuponakciók és marketing bonyolítás egyetlen digitális felületen?

Egy magyar kkv eddig csak álmodott ilyesmiről. De a szükség és a nyilvánvaló igény platformot teremtett. A cégek számára már beindult a Vállalkozás Vezérlő.

 

Hallgasd meg a riportot a rádió oldalán: Regiszter műsora

2020-10-20 07:51:40
Szép Roland

A kkv-szektor kiáltó hiányossága, hogy nem kezelik tudatosan reménybeli ügyfeleiket.

A személyes kapcsolattartást az elmúlt két hónapban szinte ellehetetlenítő járványhelyzet különösen fájdalmasan mutatta meg, hogy sok cégnek fogalma sincs, hogyan érje el leendő partnereit, vevőit a virtuális térben. Nincs marketinges szakemberük, nincs kidolgozott és alkalmazkodó értékesítési stratégiájuk, kommunikációs tervük és gyakorlatuk – a fent leírt helyzet orvosolására létrejött a Vállalkozás Vezérlő Kft.


Olvasd el a cikket az újság oldalán: A portékát el is kell adni

2020-10-20 07:51:14
Szép Roland

Czimbalmos LeventeCikkünkben Czimbalmos Leventével, az MKIK Modern Vállalkozások Programjának szakmai vezetőjével beszélgettünk.

Hívei vagyunk annak, hogy merjük felvállalni ha valami jó, vagy jól működik, mondta Czimbalmos Levente. A Vállalkozás Vezérlő, mint egy alapvetően (B2B, B2C) piaci szereplő és az MVP, mint egy közcélú kiemelt program a köz- és a magánszféra együttműködésére egy ilyen jó példa. A Vállalkozás Vezérlő mint a Kamara Informatikai Kollégiumának partnere, továbbá a Modern Vállalkozások Programjának egyik kiemelkedő eredményeket elérő, minősített szállítója rendszeresen vesz részt a Program szakmai eseményein, nyílt műhelymunkáin, illetve aktívan fejti ki véleményét a mindenkori szakpolitikai tervezés társadalmasítása során. Ez utóbbival a megbízható üzleti-kereskedelmi tevékenységén felül is jelentősen hozzájárul a Program szolgáltatásainak pozícionálásához, minőségének javításához, illetve érdekképviseleti tevékenységének eredményesebbé tételéhez, mindezáltal pedig a hazai vállalkozások sikeres digitális transzformációjához.

Hogyan indult egyáltalán a program?

A fejlesztéspolitika részére a korábbi, ’07-’13 EU költségvetési időszak egyik nagy tapasztalata az volt, hogy a vállalkozások számára különböző jogcímeken (technológiafejlesztés, innováció, digitalizáció, képzés stb.) kihelyezett közvetlen források egy azokat megelőző, támogató (ún. felhordó) projekt nélkül nem igazán hasznosulnak megfelelő mértékben és módon a gazdaságfejlesztésben. A vállalkozásoknál a megvalósult fejlesztések tartalma, minősége nem feltétlenül megfelelő, az egyes konstrukciók nem váltják ki a kívánt gazdaságélénkítési hatásokat, nem mindig valósul meg a felelős forrásfelhasználás – tájékoztatott minket Czimbalmos Levente. Ezen probléma feloldására, és a GINOP 3-as (digitalizáció) tengelyén megjelent vállalkozásfejlesztési konstrukciók szakmai megalapozására, támogatására született meg válaszul az a koncepció, hogy a megnyíló támogatási forrásokat előzze meg egy felkészítő, ún. érzékenyítő szemléletformálás és egy erőteljesebb monitoring, visszamérés a megvalósítás során. A koncepció lényege pedig egy olyan program létrehozása volt, mellyel szemben az egyik elvárás tehát az volt, hogy szervesen kapcsolódjon a digitalizációt segítő, a fejlesztésekhez forrást biztosító uniós forrásokhoz, pályázatokhoz és mindemellett természetesen önállóan is járuljon hozzá a gazdaságfejlesztési operatív program alapvető célrendszeréhez, indikátoraihoz. A Modern Vállalkozások Programja tehát így született meg.

Mi a Program célja?

A Program egyedi fókuszterülete a digitális vállalkozásfejlesztés, azaz tanácsadó és szemléletformáló munkájával alapvetően a kkv-k infokommunikációs fejlesztéseit és az azokhoz kapcsolódó támogatáskérelmezési ambíciókat támogatja. Céljai tekintetében egy olyan motiváló, érzékenyítő program, amely digitális eszközök használatára, bevezetésére ösztönzi a vállalkozásokat, ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy semmi esetre sem ambicionál céltalan, indokolatlan IKT fejlesztésekre. Egy tanácsadási folyamat végén adott esetben teljes mértékben elfogadhatóak a semleges (azaz különösebb fejlesztésre nem ösztönző) konklúziók is. Látva azonban Magyarország abszolút sereghajtó pozícióját a vállalati digitalizáció tekintetében, az azért kijelenthető, hogy ez utóbbiból van a kevesebb. Amennyiben azonban innovációra, fejlesztésre van szükség, úgy a Program első, legfontosabb és egyben talán legnehezebb dolga a motivációs gátak és egyéb gátló tényezők lebontása.

Mik a tapasztalataik, milyen problémákkal találkoznak a vállalkozásoknál?

A Program közel 5 éves működése során szerzett tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a digitalizációval szemben szkeptikus vállalkozások elsősorban forrás- és/vagy időhiányra hivatkoznak. A kettő közül meglepő módon az idő amivel nehezebb mit kezdeni, ugyanis ez a legtöbb esetben a helytelen időmenedzsmentre, vezetési- szervezési (azaz belső fundamentális és semmiképp sem a külső hatásokra fogható) kérdésekre vezethető vissza. Sok vállalkozás által megfogalmazott félelem az is, hogy a digitalizáció által a versenytársak (de akár hatóságok számára) közvetlen módon hozzáférhetővé válnak az adataik és ezáltal sérülékenyebbé, támadhatóvá, vagy esetleg szükségtelenül átláthatóvá válnak. Ez azért is meglepő, mivel a vállalkozások jelentős része igencsak elhanyagolja az információbiztonsági kérdéseket, azaz magasabb bizalmat szavaznak egy teljesen feltérképezetlen, homályos és sok esetben hibás, hiányos informatikai jelenállapotnak, mint egy átlátható és tisztázott jövőképnek. Amennyiben mindez még kompetenciaszintű hiátusokkal, beégett rutinokkal, generációs akadályokkal, vagy akár szervezeti ellenállással is párosul, kész az adott vállalkozás „anti-innovációs pajzsa” amit innen már áttörni nagyon nehéz, de a terepen dolgozó kollégák roppant elszántak és segítőkészek. A Program filozófiája, hogy „senkit nem hagyunk az út szélén”.

Ezzel csak azt szeretnénk mondani, hogy a kifogásokat sorolni mindig egyszerűbb. Viszont az a vállalkozás, amelyik már rendelkezik elég nyitottsággal és a problémafelismerés alapvető képességével, akár még úgy is, hogy a problémát valójában pontosan azonosítani nem tudja, fényévekkel közelebb jár a gyakorlati megoldásokhoz. A tanácsadóinknak innen már „csak” az a dolga, hogy végig kísérje a döntéshozót a közösen kijelölt úton. És itt fontos a „közösen” kifejezés, ugyanis a kollégák még csak véletlenül sem mindent tudó, megmondó emberek, nincs nálunk a bölcsek köve. Egy vállalkozás fejlődésének kulcsa ugyanis magánál a vállalkozásnál keresendő. Az említett döntéshozó attitűdökben, kompetenciákban, erőforrásokban. Mi pusztán annyit teszünk, hogy megvilágítjuk az esetleges problémákat és megpróbálunk a megoldásukra világos válaszokat, eszközöket is adni.

Mi a tapasztalat, hogyan próbálják legyűrni ezeket a problémákat a cégek, cégvezetők?

A legtöbbször egyedül, segítség nélkül. Hogy ne csak a passzivitást és negatív példákat említsük, olyan vállalkozások is akadnak, akik ezt valóban önállóan képesek is kezelni. Aztán persze vannak azok, akik túl gyorsan és nagyot akarnak változtatni, ami óhatatlanul csalódáshoz, kudarchoz vezethet. Ha kialakult a szervezeti „sakkvakság”, bizony nehéz eltalálni az optimumot. De hát erre valók a tanácsadók. Időnként mindenkinek elkél egy objektív, külső szem. Ha tehát egy folyamatábrán szeretnék bemutatni a cégek digitális fejlődését, akkor első lépésként a probléma felismerését kell említenünk, de használhatnánk akár a beismerés kifejezést is. A cégek egy része ugyanis még idáig sem jut el. A következő lépés probléma beazonosítása -még abban az esetben is, ha ez csak részleteiben sikerül. A probléma feltárását követően van lehetősége a vállalkozásnak arra, hogy megpróbáljon egzakt válaszokat találni. Ha megvannak a válaszok, jöhet a konkrét megoldás, ami önmagában véve egy hosszú és nem mindig könnyű szakasz, ám még itt sem fejeződhet be a folyamat. Ahogy a világban, egy vállalkozás életében is egy dolog állandó; a változás. Ennél a pontnál tehát nem dőlhetnek hátra a kényelmes karosszékbe, a bevezetett új alkalmazásokat, szoftvereket alkalmazni kell, a teljesítményt, eredményességet időközönként (vagy folyamatosan) vissza kell mérni.   A tanácsadók által készített kérdőíves felmérés éppen ezért egy analízis, hiánylista, problématérkép és egyben az orientációs pont is a vállalkozások számára, amiből a problémafelismerés és megismerés megszülethet. A tanácsadás végén elkészített fejlesztési koncepció pedig már a konkrét megoldásokat, válaszokat tartalmazhatja.

Saját erejükből (a cégeknek) ez mennyire szokott sikerülni?

Ha egy 5-ös skálán szeretnénk szemléltetni, ahol az 5 „egyáltalán nem”-et jelent, akkor a válasz 4. Azaz inkább nem, mint igen. Úgy véljük, hogy a digitalizáció vállalkozásfejlesztési szempontból horizontális, ám szakmailag egy igencsak vertikális terület. Egy olyan speciális szakterület, ami külső segítség bevonása nélkül önállóan nem kezelhető le, pedig akár tetszik, akár nem ezzel a témával előbb-utóbb (de inkább előbb) mindenki találkozik. Tulajdonképpen minden vállalkozás esetében elmondható, hogy – ha egyszerűek is -, de vannak munkafolyamatai, pénzügyei, foglalkoznia kell dokumentumok kezelésével, érdekelhetik az ezekkel kapcsolatos vezetői információk is. Ezekre pedig mind egyszerű, kézenfekvő megoldást kínál a digitalizáció. Az idevágó, már-már klisés kijelentésekről, mint hatékonyság- és versenyképességnövelés már ne is beszéljünk.

Hogyan tud a Modern Vállalkozások Programja konkrétan segíteni a vállalkozásoknak?

A Modern Vállalkozások Programja szolgáltatásai között szerepel díjmenetes tanácsadás, a digitális fejlesztéseket megalapozó, a problémák és hiányosságok beazonosítására szolgáló, díjmentes audit és az audit eredményeképpen készülő, cégre szabott fejlesztési koncepció elkészítése. Emellett egy olyan informatikai szállítói termékkatalógus is a Program részét képezi, melyekből az adott problémára fókuszálva minősített digitális eszközöket, szoftvereket tudunk kiajánlani. A tanácsadói tevékenység részét képezi az infokommunikációs pályázati források nyomon követése, az elérhető forráslehetőségek kiajánlása. Ugyanakkor fontos kihangsúlyoznunk, hogy pályázatírói tevékenységet a tanácsadói hálózatunk nem lát el. A még bizonytalan vállalkozások számára – a jelenleg még online térben zajló - eseményeink jelenthetik azt a fórumot, ahol kérdéseiket ágazati szakértők számára tehetik fel, ahol az adott témában mélyebb tudást tudunk biztosítani számukra. A digitalizáció világába történő, ma már szükségszerű elmélyülés, aktuális trendek, és fogalmak megismerése céljából működtetjük közérthető nyelvezettel operáló szemléletformáló aloldalunkat és a Program blog oldalát.


Mik a terveik 2020-2021-re?

A GINOP éves fejlesztési keret nevesít egy új, minden eddiginél kedvezőbb vállalati infokommunikáció-fejlesztési konstrukciót (GINOP-3.2.7-20), amelynek a kérelmezése kapcsán a Programunk az eddigiekhez hasonló, kizárólagos előminősítő, felhordó feladatot fog várhatóan ellátni – tájékoztatott minket Czimbalmos Levente. A tradicionális tanácsadói, szemléletformáló és kommunikációs tevékenységünk további folytatása – és természetesen a következő EU programozási időszakra (’21-’27) történő kiterjesztése - mellett, még ebben a költségvetési időszakban szeretnénk elérni azt is, hogy a mesterséges intelligencia, ezen belül konkrétan egy új, digitális üzleti asszisztens és tanácsadó bevonásával az elért vállalkozások számát radikális, akár százezres mértékben növelni tudjuk. Ettől a szolgáltatási elemtől komoly, az EU összehasonlítások szintjén is látványos tagállami fejlődést várunk a hazai kkv-k digitális státusza tekintetében.

Ezen kívül nemrég jelent meg az Európai Digitális Innovációs Központok létrehozásáról szóló pályázati felhívás is partnerségi egyeztetésen, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának pedig nem titkolt célja, hogy önmagát és ezen keresztül a Modern Vállalkozások Programját valamilyen módon ebbe az irányba, azaz EDIH-ként (Európai Digitális Innovációs Hub) is pozícionálja.

2020-10-20 07:50:49
Szép Roland

A pénzintézetek egyre több informatikai megoldással segítik ügyfeleiket. A Vállalkozás Vezérlő nemcsak NAV álló számlázó modullal, hanem komplett ERP rendszerrel képes segíteni a vállalkozásokat, valamint egyedi innovatív megoldása az iMarketing-eKözpont modulok fejlesztése, és összekapcsolása.

Ezt ismerte fel a Budapest, mely a tavalyi évben vezetői kezdte meg együttműködését a Vállalkozás Vezérlővel, bízunk benne, hogy a COVID lassító, negatív hatásai mellett is folytathatjuk a közös munkát.

Budapest Bank Vállalkozás Vezérlő
2020-10-16 03:33:39
Lőrincz Balázs

Több körben nyílt alkalmunk bemutatni fejlesztéseinket és terveinket a Vodafonnak, és elmondhatjuk nyitott kapukat döngetünk.

Konszenzus született arról, hogy 2020 második félévében jutunk el arra a pontra, amikor kidolgozzuk az együttműködést.

Vodafone Vállalkozás Vezérlő
2020-10-16 03:20:30
Lőrincz Balázs

A Vállalkozás Vezérlő Kft. küldetése, hogy komplex szoftvertermékeivel segítse a hazai vállalkozásokat, önkormányzatokat, összekapcsolva őket a lakossággal. A 2020-as év végére lezárjuk iMarketing és eKözpont moduljaink tesztelését, és fokozatosan bevezetjük az alap-szoftvercsomagunkat, valamint egyéb moduljainkat is.

Fejlesztési folyamatAlapvető célunk, hogy elérhető áron komplex szolgáltatást kínáljunk ügyfeleink részére. Kiemelt küldetésünknek érezzük, hogy ne csak a lehető legjobb szoftverekkel, illetve képzéssel és mind több elérhető információval, hanem pályázati lehetőségekkel egyaránt segítsük a felhasználókat.

A Vállalkozás Vezérlő a szándékaiban nincs egyedül, hiszen a szakmai szervezetek közül elsőként a Magyar Könyvelők Országos Egyesületével léptünk stratégiai partnerségre, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Digitális Jólét Program és a Modern Vállalkozások Programjának támogatását pedig maximálisan élvezzük.

A jövőben mind több partnert kívánunk bevonni a közös munkába, hogy céljainkat maradéktalanul megvalósíthassuk.

Bízunk benne, hogy magazinunk tartalmai a jövőben partnereink információival is kibővülnek, a megkezdett munkánkhoz pedig türelmet és segítő véleményeket kérünk felhasználóinktól.

2020-10-16 03:07:44
Lőrincz Balázs

Ha szeretnénk tudni, hogy miért csökken, vagy nő a vásárlóink száma, akkor első körben az alábbi dolgot kell megvizsgálnunk:

Mennyi kommunikáció volt a vevőkkel az elmúlt 2 - 3 hétben?

Hihetetlen, de tényleg igaz, hogy a kapcsolattartás mennyisége határozza meg elsősorban az érdeklődők, vagy vásárlók mennyiségét.

Természetesen a minőség is fontos szempont, de alapvetően mennyiségi kérdés a vevők száma…

Ne is boncoljuk most tovább ezt a felvetést, hiszen könnyű belátni, ha megszólítok bármilyen témában 1.000 járókelőt az utcán, akkor sokkal többen fognak érdeklődni (a témától függetlenül), mintha csak 10 emberrel beszélgetnék.

Miért fontos ez?

Májusban indítottuk útjára a személyes tanácsadási szolgáltatásunkat, amelyet eddig 76 cég vett igénybe. (Ha még nem kérted, jelezd és időpontot egyeztetünk!)

Minden tanácsadás előtt megkérdezzük a cégvezetőt, hogy az interneten milyen eszközökkel tartja a cég a kapcsolatot a lehetséges ügyfeleivel.

Erre az alábbi adatokat kaptuk:

Internetes megjelenési formák

Jól látható, hogy a cégek fele rendelkezik honlappal, vagy webáruházzal, de a 89% használja a Facebook közösségi oldalt.

Megkérdeztük, hogy a weboldalon, webáruházban milyen gyakran szólítja meg a regisztrált felhasználóit, akkor a cégek csupán 10%-a mondta, hogy néha küld egy hírlevelet.

A cégek közel 50%-a viszont rendszeresen posztol a Facebook-ra!

A további beszélgetésekből kiderült, hogy az e-mailek küldését bonyolultnak tartják a vezetők, ezért részesítik előnyben a termékekről, szolgáltatásokról közzétett posztokat.

Az iMarketing rendszert pontosan ezért fejlesztettük olyan egyszerűre, mintha csak egy posztot kellene feltenni, mert a fenti információkkal tisztában vagyunk.

Egy ajánlat, vagy akció elkészítése nagyjából 5 percet vesz igénybe, amit azonnal több ezer felhasználó fog meglátni az eKözpont-ban!

Szeretnénk segítséget adni az ajánlatok elkészítéséhez, ezért az alábbi kis videót a rendelkezésedre bocsátjuk:

 

Természetesen ha segítségre lenne szükséged, vedd fel a kapcsolatot velünk és segítünk akár technikai, akár marketing szempontból igényled…

Szóval ne hagyd ki a lehetséges vevőid megszólítását, készítsd el az ajánlataidat!

2020-07-10 09:11:37
Szép Roland

eKözpontBár a rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, a mostani változtatások szembetűnőek lesznek az eKözpont és az iMarketing felhasználóknak is.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak a javaslatait, akik hozzájárultak a rendszer javításához és a jövőben is szívesen fogadjuk a javaslataitokat!


No de lássuk sorban mik is az újdonságok!

Heti e-mail kommunikáció elindítása

Mostantól heti rendszerességgel fognak az eKözpont tagok e-mailben értesülni az újdonságokról, változásokról.

Megújult az eKözpont

Szebbé és egyszerűbbé tettük az eKözpont megjelenését, így átláthatóbb lesz a tagok számára és reméljük örömmel használják továbbra is.Tennivalók

Tennivalók lista az eKözpontban

Valójában egy nagyon egyszerű feladatlista, ahova tételeket lehet beírni, majd ezt követően lezárni, illetve törölni ezeket. Természetesen a felhasználási területek száma szinte végtelen, de talán az egyik legáltalánosabb a bevásárlólista lejegyzése lehet.

Üzenetküldés lehetősége az ajánlattal kapcsolatban

KérdésHa az eKözpont felhasználó megnéz egy ajánlatot, de nem ért-, vagy csak szeretne pontosítani valamit, akkor az adott ajánlatnál felteheti a kérdését egy rövid szöveges üzenet formájában.

Erre az kérdésre, te mint az ajánlatot felkínáló cég válaszolni tudsz, így kialakulhat egy bizalmi viszony közted és az eKözpont felhasználója között.

És ha már egy érdeklődővel tudsz beszélgetni, akkor abból már könnyen lehet vásárlás is!

Pontgyűjési játék indítása

Szeretnénk jutalmazni az aktív tagokat, ezért bevezettük az eKözPONT rendszert. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tevékenységeket jutalmazunk a rendszerben eKözPONT adással, amiket később fel lehet használni a rendszer szolgáltatásaira.

Nyereményközpont újragondolva

A nyereményjátékok esetében is lehetőséget szeretnénk biztosítani egy kis játékra, ezért az eKözPONT-okat tombola vásárlására lehet fordítani. (A későbbiekben természetesen egy adott játékra limitáljuk az egyes tagok által megvásárolható szelvények számát!)
Minden esetben meghatározásra kerül, hogy mennyi tombola „vásárlása” után kerül kisorsolásra az adott nyeremény, ezért az esélyek nagyjából minden játék esetén állandóak, hiszen meghatározott számú résztvevő közül kerül ki a nyertes.

2020-07-03 13:17:10
Szép Roland